Familiebestuur

Familiebestuur

 

VELE FAMILILALE BELANGEN BEHEREN 

Bij familiebestuur refereert Abts & Partners aan complexe familiestructuren en –processen. Wanneer een goed uitgewerkte familiale strategie verstandig wordt toegepast, kan dit de familie helpen grenzen te bepalen, transparantie te scheppen, en resulteren in een grotere consensus en onderling begrip bij de familieleden. Een efficiënt familiebestuur kan eveneens leiden tot een doelgerichtere zakelijke aanpak en een pijnloze overgang tussen de generaties. Om efficiënt te zijn dient een familiebestuur echter de unieke cultuur, het dynamisme en doelstellingen van de betrokken familie te weerspiegelen.

Abts & Partners helpt de familie om de belangen van de verschillende leden op elkaar af te stemmen met wat best is voor de achterliggende familiale ondernemingen en investeringen.

We staan families bij met projectbeheer dat bestaat uit 

  • Analytische beoordeling
  • Diagnose en oplossingen
  • Uitvoering ervan
  • Opvolging en beheer van risico’s

Enkele van deze diensten kunnen worden uitbesteed en geleverd door ons uitgebreid netwerk van hooggekwalificeerde professionele partners, die allen een gezond bestuur onderschrijven.

VESTIGINGEN

Familiebestuur – Luxemburg | Familiebestuur – ZwitserlandFamiliebestuur Monaco

Contact Us